onsdag 7. april 2010

SV: Lokalsykehusene viktige i framtida


- Det er et politisk ansvar å gjøre endringer i sykehustilbudet. Slike beslutninger er ikke opp til helseforetakene, men må tas av regjeringen, sier helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil Hansen.

- Vi trenger gode og velfungerende lokalsykehus også i fremtiden, sier Geir-Ketil Hansen.

I regjeringserklæringen Soria Moria 2 gjøres det klart at ingen lokalsykehus skal legges ned. Og helseforetaksloven er tydelig: Beslutninger om endringer av vesentlig betydning skal fattes av statsråden. Helseministeren som eier og øverste myndighet skal ta beslutningene.

- Det er ikke aktuelt å overlate til de regionale helseforetakene å fatte beslutning om å omgjøre et lokalsykehus til lokalmedisinsk senter, fastslår Geir-Ketil Hansen. - Å gjøre slike vedtak i helseforetakene vil være i strid både med Soria Moria-erklæringen og helseforetaksloven, mener han.

Det betyr ikke at lokalsykehusene skal være skjermet for endringer. Det må alle sykehus være innstilt på som følge av den medisinske utviklingen.

- Men slike beslutninger skal som minimum fattes av helseministeren, primært bør slike beslutninger gå som orienteringer til Stortinget, sier Hansen.

Geir-Ketil Hansen mener det i den kommende nasjonale helseplanen bør foretas en grundig gjennomgang av sykehusstrukturen i Norge hvor også lokalsykehusenes rolle og funksjon bør sikres.

• Les saken på SVs sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar