onsdag 14. april 2010

Ny rapport presentert i dag: "Et trygt fødetilbud"


Helsedirektoratet offentliggjorde i dag en rapport kalt "Et trygt fødetilbud". Rapporten er ny, men tankene er gamle. Direktoratet går inn for å legge ned de forsterkede fødestuene, som bl.a. finnes i Lærdal, Odda og Lofoten. (Forsterkede fødestuer har legeberedskap for fødselshjelp.)

Så vidt jeg kan se ved første gjennomlesning, har de som står bak rapporten ikke forholdt seg til konkrete vurderinger av kvaliteten på de forsterkede fødestuene. Det gis mer uttrykk for generelle vurderinger og synspunkt.

EKSEMPLET LÆRDAL
Den velfungerende fødeavdelingen i Lærdal ble omgjort til fødestue i 2004. Det daværende Nasjonalt Råd for fødselsomsorg var i gang med et større prosjekt for å omgjøre 13 små fødeavdelinger til jordmorstyrte fødestuer uten legeberedskap. De to fødeavdelingene som de rakk å nedgradere til fødestuer var Lærdal og Mosjøen.

Hverken blant lokale fagfolk eller i befolkningen har det vært noe jubel for omstillingen. Tvert i mot; så sent som rett før jul 2009 krevde en aksjon av unge kvinner fra Årdal og Lærdal at man fikk gjenopptatt fødeavdelingen. På grunn av den brede motstanden gav Nasjonalt Råd for fødselsomsorg opp å omstille flere fødeavdelinger.

Da fødestuen i Lærdal i sin tid ble garantert legeberedskap, var det daværende helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) som satte ned foten for det daværende Nasjonalt Råd for fødselsomsorg. Hans beslutning har reddet liv.

Tanken om at fødestuer er tryggere og et bedre (sic) tilbud, baserer seg på tesen om at fødselskomplikasjoner kan forutsies. Blant argumentene som har vært brukt, er forskning som viser gode resultater ved hjemmefødsler i Nederland. (Det kan her bemerkes at det knapt finnes en nederlender som har mer enn 15 minutter til sykehus med akuttberedskap.)

I praksis viser det seg at tesen om forhåndsselektering ikke stemmer; virkeligheten er annerledes. Helse Førde har presentert tall som viser at ca 7-8% av de som forventer ukompliserte fødsler likevel må ha operativ forløsning. Og hvert år er det 2-3 fødekvinner i Sogn som ikke ville kunne vært overflyttet til Førde eller Voss. Hva ville skjedd med disse, dersom operativ beredskap var fjernet?

• Unge mødre har fortalt om hvordan legeberedskapen i Lærdal har reddet liv, det kan man lese om ved å klikke her og her.

• Klikk her eller på overskriften for å laste ned rapporten fra Helsedirektoratet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar