tirsdag 6. april 2010

Sånn skal det gjøres: Kristiansund kommune legger til rette for demonstrasjon


På Kristiansund kommunes hjemmesider ligger en melding som bør være til inspirasjon og etterfølgelse for andre kommuner med truede lokalsykehus.

Kristiansund kommune støtter aksjonen ”En dugnad for livet”
I forbindelse med den pågående saken om sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal har "Gamle Kripos" tatt initiativ til aksjonen "En dugnad for livet" der befolkningen oppfordres til å stille opp foran sykehuset i Kristiansund når helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen kommer om morgenen. onsdag den 7. april. Kristiansund kommune støtter aksjonen.
Det er et tverrpolitisk ønske at flest mulig støtter opp om aksjonen. Dette gjelder også kommunalt ansatte, elever i skolene og barn i barnehagene der dette er praktisk mulig.
Kommunalt ansatte som ønsker å støtte demonstrasjonen har anledning til å gjøre det, forutsatt at virksomheten ikke stenger, at dette ikke går ut over trygghet og sikkerhet, og at eventuell deltakelse skjer uten inntak av vikarer. Den enkelte enhetsleder vurderer dette i forhold til egen enhet.
Når det gjelder elevene i grunnskolen så vil den enkelte skole vurdere støtte til aksjonen ved å stille opp langs den ruten som helseministeren kjører fra flyplassen og inn til møtet på sykehuset. Dette gjelder også barnehagene.
Foreldre som ønsker det kan også selv ta med barna til markeringen i aksjonstiden uten at dette blir notert som fravær av skolen.
T-skjorter og klistermerker som er laget for anledningen er lagt ut for salg på en rekke butikker i byen samt på servicekontoret.
Ordfører Per Kristian Øyen gir honnør til "Gamle Kripos" for initiativet og håper at det blir et kjempeoppmøte som tydelig viser lokalbefolkningens holdninger til denne viktige saken og at vi kjemper for sykehustilbudet på Nordmøre.

Publisert av Petter Ingeberg. Sist endret 06.04.2010


• Les saken på Kristiansund kommunes hjemmesider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar