onsdag 14. april 2010

Helsedirektoratet: Små fødeavdelinger ikke sikre nok


KOMMUNAL RAPPORT/NTB Mange av landets fødeavdelinger er ikke sikre nok og må gjøres om til fødestuer, slår Helsedirektoratet fast.

– En god del av fødeavdelingene tilfredsstiller ikke våre krav til kompetanse. Enten må de styrkes, eller omgjøres til fødestuer, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Bergens Tidende.

Onsdag offentliggjør Helsedirektoratet rapporten «Et trygt fødetilbud». Den beskriver hvordan landets fødetilbud i fremtiden bør organiseres. Det kommer også helt nye krav til kvalitet.

Nå er det ikke lenger antallet fødsler som skal avgjøre status på fødestedet, men hva slags kompetanse og bemanning man har. Helsedirektoratet går inn for at såkalte forsterkede fødestuer legges ned. Slike finnes i Lærdal og Odda, samt i Lofoten.
– Vi ser at de i for liten grad lykkes med å ha stabilt personell i beredskap. Det blir for sjelden bruk for legekompetansen til at man får nok trening i å bruke den på en fornuftig måte, sier Larsen.

Britt Eide, nylig avgått klinikksjef ved Kvinneklinikken på Haukeland, har sittet i utvalget som har laget rapporten.
– Vi har verken nok leger eller penger til å ha fire-fem legestillinger knyttet til føden i Lærdal. Det er helt umoralsk etter mitt syn, sier Eide.

• Les saken i Kommunal Rapport ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar