tirsdag 4. mai 2010

Stortinget: Forslag om å bevare Aker sykehus nedstemt


AFTENPOSTEN Stortinget stemte tirsdag ned et forslag om å sørge for fortsatt drift ved Aker sykehus i Oslo. Forslaget, som ble satt fram av Fremskrittspartiet, fikk støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) lovet i debatten at ingen skulle få et dårligere tilbud når pasientene som sogner til Aker blir flyttet til Ahus i Lørenskog.
– Det er helt klart at alle skal få et like godt tilbud. Ingen skal bli overflyttet før kapasiteten ved Ahus er utbygget, sa hun.

Frp og KrF benyttet anledningen til å beskylde regjeringen for løftebrudd, og viste både til regjeringserklæringen og uttalelser fra Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete om at ingen lokalsykehus skal legges ned. Etter disse partienes mening er et lokalsykehus et lokalsykehus uavhengig av om det ligger i Oslo eller i Sogn og Fjordane.

Representantene fra Oslo Ap ble også avlagt en visitt og beskyldt for å protestere for all verden, men følge med på ferden.
Venstre sluttet seg til forslaget fordi partiet frykter at mange pasienter blir skadelidende når Aker legges ned fordi tryggheten for pasientene som sogner til Aker i dag blir dårligere.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften.

1 kommentar:

 1. Fagforbundet Aker vurderer det som skjedde i Stortinget helt annerledes enn Aftenposten. Vi har i dag sendt ut følgende pressemelding:

  Stortingsforslag om bevaring nedstemt, men:
  - NEDLEGGELSE AV AKER IKKE MULIG ETTER DETTE

  De rødgrønne og Høyre stemte tirsdag ned Fremskrittspartiets forslag om bevaring av Aker sykehus. Lederen i Fagforbundet Aker mener likevel debatten var et gjennombrudd:
  - Arbeiderpartiet og helseministeren ga så mange lovnader at jeg føler meg sikker på at Aker nå vil bli reddet, sier Are Saastad.

  Fagforeningslederen mener helseministeren i praksis har satt Helse Sør-Østs egenrådige styring til side.

  - At det nå slås fast at Aker-tomta ikke kan selges, er for det første en seier for oss og en solid nesestyver for ledelsen i helseforetaket. Et salg ville vært kroken på døra for videre drift.

  Urologisk avdeling: Nøkkel til videre drift

  Saastad mener likevel at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens uttalelser om Aker som en framtidig samhandlingsarena for livsstilssykdommer er enda viktigere:

  - Det har lenge vært uklart hva en slik samhandlingsarena skulle innebære. Når både saksordfører Tore Hagebakken og Marianne Marthinsen (begge Ap) nå blant annet forsvarer videre drift av Akers urologiske avdeling, snakker vi om at langt mer omfattende tjenester enn tidligere trekkes inn i en slik sammenheng.

  Akers urologiske avdeling er kjent som Nordens største, med hele 3.500 kvadratmeter topp moderne lokaler. Are Saastad peker på at en videre drift av en slik enhet forutsetter en lang rekke støttefunksjoner.

  - Dersom urologisk avdeling skal fungere, må det være tilgang til operasjonsstuer, anestesi, røntgenkapasitet, laboratorier og generell indremedisinsk service, i tillegg til en rekke akuttfunksjoner. I praksis snakker vi nesten om et lokalsykehus i seg selv.

  Saastad peker også på at helseministeren i debatten garanterte at Akers pasienter skal få et like godt eller bedre tilbud enn de får i dag, før de eventuelt flyttes til Ahus. Han tror dette er forutsetninger det vil bli svært vanskelig å oppfylle.

  - Jeg mener derfor det vi nå ser i realiteten er en snuoperasjon. Hittil har ingen ting tydet på det skulle være spesialisthelsetjenester igjen på Aker om få år. Det er all grunn til å ønske denne endringen hjertelig velkommen, sier Saastad. Han maner likevel til umiddelbar handling.

  Forutsetter politisk styring - raskt

  - Dersom Arbeiderpartiet skal holde det de nå har lovet må Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus presses til å sikre en betydelig del av de tjenestene som er i ferd med å bli flyttet fra Aker til Ahus, sier Saastad.

  - Hvis dette ikke skjer raskt, vil omstillingene tippe lasset i gal retning. Det er grenser for hvor lenge et sykehusmiljø kan kjempe i motvind, og samtidig bevare sine kvaliteter og beste fagfolk.

  - Anne-Grete Strøm-Erichsen bør huske det gode norske ordtaket som sier at mens graset gror, dør kua. Det er altså helt avgjørende at hun nå ikke nøler, men virkelig tør å vise at det er hun som styrer helseforetakene, og at det ikke forholder seg omvendt, sier Are Saastad.

  I motsetning til sine partikolleger i Oslo, støttet Høyres Bent Høie regjeringspartiene under tirsdagens avstemming, mens Kristelig Folkeparti og Venstre stemte for forslaget fra Frp. SV og Sp markerte seg i liten grad med egne meninger i debatten.

  For nærmere informasjon:

  Leder i Fagforbundet Aker Are Saastad, telefon 917 24 293

  SvarSlett