torsdag 6. mai 2010

Stortingsforslag om bevaring nedstemt, men: - NEDLEGGELSE AV AKER IKKE MULIG ETTER DETTE


PRESSEMELDING FRA FAGFORBUNDET AKER ONSDAG 5. MAI De rødgrønne og Høyre stemte tirsdag ned Fremskritts partiets forslag om bevaring av Aker sykehus. Lederen i Fagforbundet Aker mener likevel debatten var et gjen nombrudd:
- Arbeiderpartiet og helseministeren ga så mange lovnader at jeg føler meg sikker på at Aker nå vil bli reddet, sier Are Saastad.


Fagforeningslederen mener helseministeren i praksis har satt Helse Sør-Østs egenrådige styring til side.

- At det nå slås fast at Aker-tomta ikke kan selges, er for det første en seier for oss og en solid nesestyver for ledelsen i hel­seforetaket. Et salg ville vært kroken på døra for videre drift.

Urologisk avdeling: Nøkkel til videre drift
Saastad mener likevel at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens uttalelser om Aker som en framtidig samhandlings­arena for livsstilssykdommer er enda viktigere:

- Det har lenge vært uklart hva en slik samhandlingsarena skul le innebære. Når både saksordfører Tore Hagebakken og Mari anne Marthinsen (begge Ap) nå blant annet forsvarer videre drift av Akers urologiske avdeling, snakker vi om at langt mer omfattende tjenester enn tidligere trekkes inn i en slik sammen­heng.

Akers urologiske avdeling er kjent som Nordens største, med hele 3.500 kvadratmeter topp moderne lokaler. Are Saastad peker på at en videre drift av en slik enhet forutsetter en lang rekke støttefunksjoner.

- Dersom urologisk avdeling skal fungere, må det være tilgang til operasjonsstuer, anestesi, røntgenkapasitet, laboratorier og generell indremedisinsk service, i tillegg til en rekke akuttfunksjoner. I praksis snakker vi nesten om et lokalsykehus i seg selv.

Saastad peker også på at helseministeren i debatten garanterte at Akers pasienter skal få et like godt eller bedre tilbud enn de får i dag, før de eventuelt flyttes til Ahus. Han tror dette er fo­rutsetninger det vil bli svært vanskelig å oppfylle.

- Jeg mener derfor det vi nå ser i realiteten er en snuoperasjon. Hittil har ingen ting tydet på det skulle være spesialisthelsetje­nester igjen på Aker om få år. Det er all grunn til å ønske denne endringen hjertelig velkommen, sier Saastad. Han maner likevel til umiddelbar handling.

Forutsetter politisk styring - raskt
- Dersom Arbeiderpartiet skal holde det de nå har lovet må Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus presses til å sikre en betydelig del av de tjenestene som er i ferd med å bli flyttet fra Aker til Ahus, sier Saastad.

- Hvis dette ikke skjer raskt, vil omstillingene tippe lasset i gal retning. Det er grenser for hvor lenge et sykehusmiljø kan kjempe i motvind, og samtidig bevare sine kvaliteter og beste fagfolk.

- Anne-Grete Strøm-Erichsen bør huske det gode norske ordtaket som sier at mens graset gror, dør kua. Det er altså helt avgjørende at hun nå ikke nøler, men virkelig tør å vise at det er hun som styrer helseforetakene, og at det ikke forholder seg omvendt, sier Are Saastad.

I motsetning til sine partikolleger i Oslo, støttet Høyres Bent Høie regjeringspartiene under tirsdagens avstemming, mens Kristelig Folkeparti og Venstre stemte for forslaget fra Frp. SV og Sp markerte seg i liten grad med egne meninger i debatten.


For nærmere informasjon:
Leder i Fagforbundet Aker Are Saastad, telefon 917 24 293

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar