fredag 28. mai 2010

Foreslår at færre skal behandle alvorlig skadde


DAGENS MEDISIN 25.05.2010 Færre sykehus i nord skal ta imot alvorlig skadde pasienter, foreslår Helse Nord RHF.

Ingen av sykehusene i Helse Nord oppfyller i dag de nasjonale anbefalingene for behandling av alvorlig skadde pasienter.

Fem sykehus
Dette er bakgrunnen for at en regional arbeidsgruppe med deltakere fra alle helseforetakene nå kommer med en anbefaling for hvordan behandlingen av alvorlig skadde pasienter bør være i Helse Nord.

Helse Nord RHF foreslår nå overfor styret at fem sykehus i Nord-Norge skal ta imot alvorlig skadde pasienter.

Blir forslaget vedtatt betyr det en oppbygging av behandlingstilbudet i de sykehusene som skal motta alvorlig skadde pasienter.

Disse sykehusene er foreslått:

• Hammerfest
• Tromsø (regionalt traumesenter)
• Harstad
• Bodø
• Mo i Rana i Helse Nord


Rekrutteringsproblemer
Forslaget vil ikke endre den eksisterende beredskapen i de andre sykehusene.

– Alvorlig skadde pasienter trenger avansert medisinsk behandling, og det er viktig at helsepersonellet som tar imot alvorlig skadde, har nok kunnskap og trening. Noen av lokalsykehusene har ikke mange nok pasienter. Enkelte sykehus har også utfordringer med å rekruttere fagfolk og er avhengig av vikarstafetter. Det er uheldig, fordi behandlingen av alvorlig skadde må gjøres av topptrente team, sier fagdirektør Jan Norum i Helse Nord i en pressemelding.

Kan redusere antall dødsfall
I Nord-Norge er det om lag 130 alvorlig skadde pasienter per år.

Erfaringer internasjonalt har vist at forbedret behandling av alvorlig skadde pasienter kan redusere antallet dødsfall med 40 prosent, ifølge Helse Nord.

• Les saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar