torsdag 19. april 2007

Før Ap-landsmøtet: Alstahaug vil beholde struktur og funksjoner

Fra Alstahaug Arbeiderparti er det levert følgende forslag til landsmøtet 19.-22. april:

Helseforetak
Sykehusstrukturen må bestå, jfr. Soria Moria erklæringen. Hvert sykehus må ha de funksjoner som skal til for å gi et fullverdig sykehustilbud.

Begrunnelse:
Nedlegging av akuttberedskapen og fødeavdelingene ved sykehusene vil være i strid med befolkningens oppfatning om trygghet.

Nordland Arbeiderparti:
Helsepolitikken må sørge for at tilbudet til befolkningen, med basis i dagens sykehusstruktur, blir best mulig. Områder som ikke har tilstrekkelig tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten må få gode ambulansetilbud, slik at befolkningen føler seg trygge på at de har tilgang til helsetjenestene.

Sentralstyrets merknad:
Vises til merknad til forslag nr 15.27 fra Skaun Arbeiderparti.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar