torsdag 19. april 2007

Før Ap-landsmøtet: Rjukan vil ha fullverdige lokalsykehus

Arbeiderpartiet skal ha landsmøte i Oslo Kongressenter 19.-21. april 2007.
Blant de 400 forslagene som er kommet inn til landsmøtet, finner jeg dette - fra Rjukan Arbeidersamfunn:

Lokalsykehusene
Lokalsykehusene må ha akuttfunksjon både i indremedisin og kirurgi samt ha tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske støttetjenester. Ingen lokalsykehus må legges ned. Det må sikres et tilfredsstillende fødetilbud ved lokalsykehusene.

Begrunnelse:
Norges geografi tilsier at vår sykehusstruktur må være relativt desentralisert sammenlignet med de fleste andre europeiske land. En forutsetning er at lokalsykehusene må ha en tydelig plass i behandlingskjedene. Det må intensiveres og satses på utdanning av generalister i kirurgi og indremedisin slik at det er personell til å ivareta lokalsykehusfunksjonene som ikke bare er i små sykehus, men også i større sykehus. Pasienter som kommer til lokalsykehusene skal få utredning, diagnostikk og stabilisering av akutte sykdoms- og skadetilfeller.

Telemark Arbeiderparti:
Styret støtter intensjonene om at det må sikres et fødetilbud for normale fødsler ved lokalsykehusene og viser til Soria Moria erklæringen.

Sentralstyrets merknad:
I Soria Moria-erklæringen uttaler regjeringspartiene at regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil videreføre arbeidet
med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker

1 kommentar:

  1. Forslaget fra Rjukan er flott - takk skal dere ha!

    Men jeg er betenkt over formuleringen fra Telemark Arbeiderparti om at det må sikres "et fødetilbud for normale fødsler ved lokalsykehusene". Mange steder i landet vil dette i praksis bety et dårligere fødetilbud - ved at helseforetakene får legge ned små fødeavdelinger og erstatte dem med fødestuer uten beredskap for smertelindring, keisersnitt eller operativ hjelp for akutte blødninger etter fødsel. Da må mange reise mye lenger, og fars og resten av familiens mulighet for å delta blir dårligere.
    Eksempel: I Lærdal tok fødeavdelingen imot ca 240 fødende i året. Etter omleggingen til fødestue er det bare ca 70 kvinner som kan føde der, på grunn av streng seleksjon! Det er jo ikke så lett å vite hvem som får en "normal fødsel" …

    Jeg er også betenkt over sentralstyrets merknad om at "Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen." Vi som følger tett på helseforetakenes prosesser, ser at arbeidsdeling ("funksjonsfordeling") oftest kommer i gang for å prøve å oppnå budsjettbalanse - ikke for å styrke kvaliteten. De økonomiske argumentene kommer først, de faglige pynter etterpå! Og dessverre får pasientene ofte et dårligere tilbud.

    SvarSlett