mandag 30. april 2007

Helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid med "en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg". Selv om det generelt regnes som trygt å føde i Norge, så innser Sylvia og departementet hennes tydeligvis at det er ting som må forbedres.
Folkebevegelsen for lokalsykehusene er også invitert til å delta med innspill, og vi jobber med dette akkurat nå.
Les mer om departementets initiativ her:
http://www.helse-nord.no/article40099-623.html
og
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Pressesenter/Pressemeldingar/2007/Styrking-av-tilbudet-til-fodende-.html?id=456827

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar