torsdag 19. april 2007

Før Ap-landsmøtet: Skaun vil ha tillit og ro rundt sykehusene

Også Skaun Arbeiderparti har et godt forslag til landsmøtet i Oslo 19.-22. april.

Helse
AP vil gjenskape den nødvendige tillit og ro rundt sykehusene i Midt-Norge.
AP vil vurdere om den nåværende organiseringen innen Helse er den rette.
AP vil rette opp den økonomiske skjevfordelingen mellom helseregionene.

Begrunnelse:
Vi ser med uro på den pågående debatten rundt sykehusene i Midt-Norge og særlig gjelder dette St. Olavs Hospital og Orkdal Sykehus. Det er uforstående for oss at det skal mangle penger til sykehusdrift. I Arbeiderpartiet sitt program står det:
”Arbeiderpartiet vil gi sykehusene bedre økonomi slik at tilgjengeligheten til sykehustjenester er god over hele landet.
Vi kan ikke akseptere at trang økonomi tvinger fram stengte avdelinger og redusert pasienttilbud.”
Vi forventer at Arbedierpartiet viser ansvar og handlinger slik at vi snart opplever positiv debatt og utvikling innen sykehussektoren.

Sør-Trøndelag Arbeiderparti:
Forslaget støttes.

Sentralstyrets merknad:
I Soria Moria-erklæringen uttaler regjeringspartiene at regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave. At skjevfordelingen av inntekter mellom helseregionene rettes opp raskere enn det som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 5 (2003-2004). Dette er gjennomført ved at bevilgningene til sykehusene er økt mer de i de to siste årene enn noen gang tidligere og skjevfordelingen Stortinget har vedtatt er rettet opp i 2007, et år tidligere enn
forutsatt. I Soria Moria-erklæringen uttaler regjeringspartiene at regjeringen vil at sykehusreformen skal evalueres.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar