fredag 20. april 2007

Vil folk finne seg i nye kutt i valgåret?

Både før og etter at regjeringen 31. januar vedtok å bevilge ekstra 800 mill. til sykehusene (hvorav 50 mill. var øremerket lokalsykehusene), har Jens & Sylvia & de insistert på at det ikke ble mer penger til sykehusene i revidert statsbudsjett i år.

Med enorme underskudd (se under) og fortsatte krav til budsjettbalanse er det neppe tilstrekkelig å "jobbe smartere og skrive ut pasienter en halv dag tidligere", slik Ministeren har foreslått. Så styrenes jakt på kostnadskutt fortsetter nok utover våren.

Men vil folk godta de dramatiske konsekvensene av utilstrekkelige bevilgninger i et valgår? - Neppe!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar