torsdag 19. april 2007

Før Ap-landsmøtet: Harstad vil styrke sykehusøkonomien

Harstad Arbeiderparti har levert inn følgende forslag til landsmøtet i Ap 19.-22. april:

Styrking av sykehusøkonomien
Økonomien i helseforetakene er fremdeles svært dårlig. Dårlig ledelse er ikke tilstrekkelig forklaring på denne situasjonen. Arbeiderpartiet ber regjeringen bevilge de nødvendige midler til å opprettholde dagens tilbud og sykehusstruktur. Dersom det ikke er mulig, må regjeringen gi helseforetakene handlingsrom for de nødvendige tilpassinger av sykehusstrukturen.

Begrunnelse:
Med henblikk på den store oppmerksomheten sykehusøkonomien har fått det siste året, må de økonomiske rammene revurderes, eventuelt må det foretas strukturendringer.

Troms Arbeiderparti:
Forslaget støttes. Sykehusreformen skulle være en kvalitetsreform, ikke en innsparingsreform for sykehusene.

Sentralstyrets merknad:
Både i partiprogram og i Soria Moria-erklæringen slås det fast at sykehusene skal sikres en god økonomi. I statsbudsjettet for 2007 er bevilgninger til helseforetakenes drift økt med over 1,6 milliarder kroner. Sentralstyret understreker at Soria Moria- erklæringens formuleringer om at ingen lokalsykehus skal legges ned står fast.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar