lørdag 21. april 2007

Protester mot feriestenging av fødetilbud

Helseforetak over hele landet har planer om å sommerstenge fødeavdelinger og fødestuer, for å spare penger. Dette er skammelig! Det er både kvinne-og familiefiendtlig at det skapes usikkerhet om lokale fødetilbud, og det kan skape farlige situasjoner for mor og barn.
Fylkestinget i Nordland vedtok denne uken en uttale der de ber om at helseforetakene sikres økonomiske rammer som gjør det mulig å opprettholde en forsvarlig fødselsomsorg og sikre at fødeavdelingene og fødestuene holdes åpne hele året.
http://www.ofotenstidende.no/nyhet.asp?id=960&fs=1

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar