mandag 23. april 2007

Kommentarer til lokalsykehusrapporten - frist 1. juni

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til kommuner og andre åpnet for supplerende merknader til rapporten om "Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede", både fra de som tidligere har avgitt uttalelser og andre organisasjoner. Fristen for innspill og merknader er 1. juni.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar