lørdag 21. april 2007

Legeforeningen om lokalsykehus

Legeforeningens president Torunn Janbu skriver i sin leder i nyeste nummer av Tidsskrift for den norske lægeforening (19. april) bl.a. følgende:
"Nærmere 70 % av pasientene som innlegges på sykehus kan behandles ferdig på lokalsykehusnivå. Legeforeningen mener derfor at lokalsykehus må kunne tilfredsstille sykehusbehovet for hovedtyngden av pasientene. Dette gir trygghet både for den som er syk og for fastlegene, som har lokalsykehuset som sin nærmeste samarbeidspartner. Stabile lokalsykehusstrukturer vil bidra til stabile fastleger."
og
"Legeforeningens standpunkt er fortsatt at lokalsykehus med akuttfunksjoner, som et minimum, må ha døgnkontinuerlig tilstedeværelse av indremedisinsk, anestesiologisk og generellkirurgisk kompetanse samt tilgang til nødvendige laboratorie- og radiologiske tjenester."
Som vi skulle sagt det selv (- og det har vi jo, mange ganger)! Se hele artikkelen på
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1521638

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar