torsdag 19. april 2007

Før Ap-landsmøtet: Aker vil ha forutsigbarhet

Aker sykehuspersonalets partilag har sendt inn følgende forslag til landsmøtet 19.-22. april:

Finansieringsordningene for Helseforetakene
Vi ber om at finansieringsordningene for Helseforetakene tas opp til ny vurdering og at man kommer fram til ordninger som fører til større grad av forutsigbarhet. Finansieringsordningene må også bidra til at de 8 nasjonalt prioriterte pasientgrupper virkelig ivaretas.

Oslo Arbeiderparti:
Oslo Arbeiderparti mener det er viktig med forutsigbare rammer for helseforetakene, men mener en vurdering av dette må skje i forbindelse med evalueringa av helsereformen.

Sentralstyrets merknad:
Det vises til fylkespartiets merknader, samt til forslag nr 15.34 fra Harstad Arbeiderparti.


Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar