onsdag 25. april 2007

Ordførerne kjemper for fødetilbudet på Sør-Helgeland

Ordførerne fra Sør-Helgeland møtte representanter for helseforetaket Helgelandssykehuset mandag. De kjemper mot nedbygging av fødetilbudet (bl.a. feriestenging) på Sør-Helgeland og har bl.a. nylig møtt Nordlandsbenken på Stortinget.
"– En nedbygging av fødetilbudet på Sør-Helgeland er helt uforsvarlig. Dere undergraver det faglige miljøet ved blant annet å ta bort barsel fra Brønnøysund. Vi sitter ikke i ro og ser på det som skjer. For vi ser at en nedbygging vil føre til nedleggelse av fødetilbudet på Sør-Helgeland. Vi har kommet med et tilbud for å bedre situasjonen, men har ikke fått svar fra Helgelandssykehuset. For vi ønsker å overta fødestua for å få den opp og gå. Derfor tar vi også kostnaden med å få barseltiden tilbake til Brønnøysund. Hvis vi får svar fra dere rimelig raskt, vil vi være med å finne løsninger. Blir vi derimot møtt med fortsatt taushet vet dere hvor dere har oss. Da må vi ta opp igjen problematikken rundt gjestepasienter. De signalene vi har gitt dere bør dere ta på alvor, sa en sterkt engasjert Brønnøy-ordfører til styrelederen i Helgelandssykehuset.
Les mer her:
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article2731925.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar