mandag 4. april 2011

La folkevalgte styre sykehusene - legg ned regionale helseforetak

BLOGGINNLEGG MANDAG DEN 4. APRIL 2011 AV IVAR CHRISTENSEN

Ordningen med regionale helseforetak er overmoden for revisjon og det er nå svært mange i dette land som setter sin lit til Arbeiderpartiets landsmøte som begynner 07.04.

Nå er det slutt på gulrota, nå kommer de med pisken: ”For høye kostnader – antall årsverk må ned! Både styret ved Oslo universitetssykehus og eier Helse Sør-Øst stiller krav til at sykehuset raskt reduserer sine kostnader og peker på at antall årsverk må ned. Sykehuset er i en ytterst krevende økonomisk situasjon grunnet overføring av aktivitet og budsjettmidler, parallelt med en omfattende fusjonsprosess, noe også administrerende direktør Siri Hatlen understreket på torsdagens styremøte. Styret ser svært alvorlig på situasjonen.” Slik heter det i ukeoppsummering for ansatte ved Ullevål, Rikshospitalet m.fl. dat. 01.04.2001.

Hvis dette vedtaket er fattet enstemmig, har enkelte av våre politikere på venstresiden et forklaringsproblem. Etter den ulykksalige helseforetaksloven sitter de der som gisler og må ha sin lojalitet til budsjettet og ikke til pasientene. Styreleder er Steinar Marthinsen, vise-adm.dir. i Helse Sør-Øst (http://www.ostlendingen.no/hamar-dagblad/jorden-rundt-for-skattebetalernes-penger-1.6124643 ) mens nestleder er Göran Stiernstedt - beryktet for sine nedskjæringer på svenske sykehus http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bara-en-av-sex-sjukhussangar-kvar_4989247.svd )

Ventelistene er ikke korte, tvert imot øker de. På http://www.frittsykehusvalg.no/
kan du selv gå inn og se at for f.eks. hjerteutredning/coronar angiografi er både Aker og Ahus fjernet fra nettsiden. I TV2–nyhetene 05.04.2011 lovet direktøren at det pr. 03.01.2011 skulle bli like korte ventelister på Ahus som på Aker.
( http://webtv.tv2.no/webtv/sumo/search.do?keywords=aker+sykehus&treeId=9992 )
Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter som bl.a. Aker sykehus’ venner tilrådde. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk.

Nedleggelsen av Aker sykehus er planlagt iverksatt 2013 og medfører etter helseforetakets egne opplysninger 10 milliarder i kostnader. Disse midlene fikk de ikke. Videre blir Ahus for trangt, spesielt mht. befolkningsøkningen Miljøverndept. i andre sammenhenger ber oss planlegge for, i 2030 kan i hht. SSBs prognoser bli 350-440.000 nye innbyggere i Stor-Oslo.
( http://www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/ ) Ahus må da likevel bygge de 30.000 kvm. de trodde de skulle klare seg uten da Stortinget fattet vedtak 10.12.2003, det blir 3,3 milliarder kr. De trodde ikke de trengte det, fordi Follo fremdeles skulle være på Aker. Men så overførte de Follo likevel 28.11.2008 med virkning fra 03.01.2011. Og dermed blir det kaos og ventelister.

Totalt får vi bare i Stor-Oslo en unødvendig kostnad på 13,3 milliarder kr. – nok til fire nye sykehus i Møre- og Romsdal for Helse Midt-Norge RHF og i tillegg kunne de reddet fødetilbudet i Nordfjord og Lærdal, en besparelse på 100 millioner kr som Helse Vest RHF selv sier. Siden landet er delt opp i fire regionale helseforetak er det vanskelig å ivareta helheten når politikerne feilinformeres av helseforetaksdirektørene. De toer sine hender og lar andre styre.

Mange av disse beslutningene virker mildest talt noe underlige om man tar seg bryet med å lese dokumentene, spesielt Bjarne Haakon Hanssens vedtak om å overføre Follo fra Aker til Ahus i foretaksmøtet 28.11.2008 på bakgrunn av driftserfaringene med Ahus høsten 2008, en drift som skapte store skandaleoppslag i pressen.
Se: ”Flengende kritikk av Ahus”: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6755768
og http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6428142

Når skiftet forresten Bjarne Haakon Hanssen lojalitet?
Se: http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100813/nar-skiftet-hanssen-lojalitet


Det er ikke nok legehjemler på Ahus, og det er altfor få senger. Hovedtillitsvalgt for legene mener det er 300 senger for lite: http://www.dagbladet.no/2009/06/11/nyheter/innenriks/helse/ahus/sykehus/6669448/
De sier selv i sine styredokumenter at det er 46 senger for lite hvordan de enn snur og vender på det, men det skal nok gå likevel fordi det ”det må være mulig å” redusere liggetiden ytterligere og ”det må dessuten være mulig å ”overføre enda flere til dagkirurgi og poliklinisk behandling”. Men de begrunner ikke at det er ER mulig. De bare forutsetter at ”det må være mulig”. Det merkelige er at i Power Point-versjonen av den samme styresaken - som er beregnet på politikere og presse - er akkurat den ene setningen om at det mangler en rekke senger - tatt ut. Helt tilfeldigvis akkurat den setningen. Tillitsvekkende?

Det går med et nødskrik, men det blir ventelister og man må bruke det lille, gamle Stensby sykehus ved Mjøsa som var nedlagt. Hva da når befolkningsøkningen kommer? Siden Aker er nyoppusset for 600 millioner kr. og er i langt bedre teknisk tilstand enn mange tror, jf. Multiconsults rapport 16.02.2010 (som styret i Helseforetaket vissnok ikke har sett) er det all grunn til å tenke seg om en gang til.
( http://www.ivarmedia.as/MulticonsultBygningerAkerUllevål16.02.2010.pdf )

Hvis Ahus kan få lov å tilpasse sin drift til et mer realistisk folketall enn de nå er presset til å ta imot, og man heller tilbakefører Oslo-pasientene til Aker, får man en bedre og mer fornuftig bruk av ressursene. Man slipper å bygge nytt for å møte befolkningsveksten. Å kjøre pasienter fra Rødtvet til Mjøsa er 65 km, det er bedre å kjøre dem 3 km. ned til Aker.

Hele ordningen med regionale helseforetak er overmoden for revisjon og det er nå svært mange i dette land som setter sin lit til Arbeiderpartiets landsmøte.

”Helsefabrikken” het et TV-program som ble vist i forrige uke
( http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/725202/ .) Der fikk vi se hvordan Bjarne Haakon Hanssen opphøyde filosofien i Toyotas bilproduksjon til rettesnor for norske helsearbeidere. Det forutsettes at norske helsearbeidere motiveres av penger. Det er mulig det er slik i Japan, det er sikkert slik i USA, men noen må fortelle McKinsey-konsulentene at slik er det ikke i Norge.
Hvis man leser Toyotas filosofi nærmere, ser man at det er mye snikk-snakk og bullshit, se http://en.wikipedia.org/wiki/The_Toyota_Way ”Heijunka: ”Arbeid som skilpadden og ikke haren. Ja, ja. ”Jidoka: Kvalitet har første prioritet.” DAGENS VITS! ”Prinsipp 8: Bruk kun pålitelig, gjennomtestet teknologi”. Ja, særlig! Teknologien på Ahus med roboter i gangene bringer jo tankene hen på Monty Python. Ernst & Young har i en rapport beskrevet dette kaoset nærmere: http://www.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=20520 Se særlig s. 24. 11 og 17.
”Muda: Unødvendig transport.” Ja, særlig med de massive logistikkproblemene de har slitt med på Ahus der Bring stadig lover, men sjelden holder. Hva skal man vel med lager på stedet? Ja, hva skal man vel egentlig med medisinrom på en sykehusavdeling? Det er jo bare å bestille når man trenger det! Og så får man det IKKE. Hmmm…Hva med prinsipp 9? ”Utvikle ledere som forstår arbeidsoppgavene fullt ut, som lever etter denne filosofien og lærer den bort til andre.” Helseforetaksdirektørene? Å, hjelp! Eller denne: “Prinsipp 13: Ta beslutninger langsomt og ved konsensus, i det du tar alle forhold i betraktning - og implementér beslutninger hurtig.” Konsensus? Ha, ha. Fremmedord i systemet! Denne sammenlikningen med Toyota blir jo bare pinlig, patetisk og provoserende.
.
Professor i helseøkonomi, Bjarne Jensen, har lagd en rapport for LO/Fagforbundet som tar for seg helseforetaksorganiseringen i Norge og den bør alle delegater til Aps landsmøte se litt på:
http://fulltekst.bibsys.no/hihm/rapport/2007/15/rapp15_2007.pdf
Kort oppsummert kan man lese professor Jensens syn på situasjonen i Oslo og spesielt på Aker sykehus, her: -EN GRUSOM PROSESS: Professor Bjarne Jensen mener at nedleggelsen av Aker og resten av de omfattende omveltningene i Oslo-området setter helsetjenestene til befolkningen i hele landet på spill. Lokalavisa Groruddalen 01.04.2011:
http://www.ivarmedia.as/Groruddalen01.04.2011BJensenÅrsmote.pdf

Ned med de regionale helseforetakene!

MVH

Ivar Christensen
Styremedl. Aker sykehus’ venner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar