fredag 8. april 2011

Presisering om fødselstall


På Helse Førdes sider ble det i går lagt ut en sak om nedgang i fødselstall i fylket som ga inntrykk av at det bare har vært 6 fødsler ved fødestuen i Lærdal i årets tre første måneder. I Lærdal har det, etter hva fødestua selv opplyser, vært 15 fødsler i årets tre første måneder og 18 hittil i år. Tallene Helse Førde oppgir i saken på nett, er nå rettet opp til at det gjelder mars, selv om det fredag formiddag fortsatt står "måneder" i teksten.

Langt flere enn de som faktisk føder i Lærdal ønsker å føde der. Unge familier stiller spørsmålstegn ved tryggheten i å kjøre på "klink is i to timar til Voss, med sju trailarar på kryss og tvers i vegen", som en far uttrykte det. De fleste har en godt begrunnet tillit til personalet i Lærdal og ville følt seg tryggere om de fikk føde der enn å kjøre lange veier til Voss eller Førde.

Selv om det påstås at bemanningssituasjonen er så vanskelig i Lærdal, er det ikke sant. Det er fire norske jordmødre ved avdelingen. I tillegg er det fem svenske jordmødre fra Universitetssykehuset i Malmø som jobber i 40 og 50%-stillinger. De svenske jordmødrene er ingen kriseløsning: to av dem har jobbet i Lærdal siden omlegging til fødestue i 2004 mens de andre tre har vært her i over 20 år. Det er en stabilitet som overgår mange større fødeinstitusjoner.

I Lærdal er det også et godt etablert nettverk av svenske gynekologer som driver poliklinikk på dagtid og har beredskapsvakt for føden. De fleste har vært tilknyttet sykehuset siden 1992 og er spesialister som ellers er ansatt på store universitetssykehus som Lund og går fødevakt der.

I sykehuset sitt opptaksområde er det ca 300 fødsler. Fødestuen representerer en viktig trygghet for alle disse kvinnene, også de som er egentlig skulle til et større sykehus men der fødselen kommer for brått på til at de rekker frem. At kvinner som skal ha tvillinger eller som har annen komplikasjonsrisiko ikke kunne komme seg av gårde til Voss eller Førde er det flere kjente eksempler på.

Den "forsterkede" fødestuen representerer en skanse for akuttberedskapen ved Lærdal sjukehus. Når regjeringen nå har vedtatt at Lærdal bare skal ha en vanlig fødestue, vil Helse Førde trolig også avvikle den ortopediske operasjonsberedskapen utenfor vanlig kontortid - og dermed redusere sykehusets evne til å hjelpe pasienter som ikke tåler den lange transporten til Førde eller Voss.

Da Lærdal hadde fødeavdeling var fødselstallet gjennomsnittlig ca 250 fødsler i året, og avdelingen hadde svært fornøyde brukere etter den store oppgraderingen på begynnelsen av 90-tallet. I de tilfellene det var tilstander som kunne medføre risiko for barnet, ble kvinnene selektert til større fødeavdeling eller kvinneklinikk fordi Lærdal bare har barnelege, men ikke egen barneavdeling. På Voss, dit sognekvinnene nå blir sendt, er det derimot ikke barnelege.

• Les saka "Nedgang i fødetalet" på Helse Førdes sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar