mandag 4. april 2011

Partiet Rødt: - Dårlig helse- og næringspolitikk


PARTIET RØDT – Når tilbudene på lokalsykehusene svekkes, er det både dårlig helsepolitikk og dårlig næringspolitikk, sier Rødt-leder Turid Thomassen.

– Desentralisering av sykehusfunksjoner har vært avgjørende for overlevelse og behandlingsresultat. I tillegg er det flest sykehusinfeksjoner på spesial- og regionalsykehus, og færrest på lokalsykehus. Regjeringa fratar nå kvinner i mange lokalsamfunn tryggheten som ligger i å ha et godt fødetilbud i nærheten. Derfor er det dårlig helsepolitikk å kutte funksjoner på lokalsykehus, sier Thomassen.

– Små sykehustjenester er også billigere i drift enn store, sammenslåtte enheter. Ofte er lokalsykehusene viktige hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene og gir en positiv effekt for økonomien og for desentralisert bosetting. Det er derfor også dårlig næringspolitikk å kutte funksjoner på lokalsykehus, fortsetter Rødt-lederen.

– Det blir mer og mer tydelig at en fungerende sykehuspolitikk forutsetter en avvikling av helseforetakene. Vi trenger et politisk styrt helse-Norge hvor behandling, bosetting og verdiskaping er styrende, og ikke hensynet til den økonomiske bunnlinja, avslutter Turid Thomassen.

• Les saken på partiet Rødts sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar