lørdag 2. april 2011

Sps ensomme nederlag


KLASSEKAMPEN Sp har gått på et smertelig nederlag i sykehusstriden. - Senterpartiet har stått alene i forhandlingene, sier partileder Liv Signe Navarsete. I Sp raser man nå etter å ha blitt latt i stikken av SV.

Stemningen i Sp er på kokepunktet etter nederlaget i sykehusstriden. Misnøyen er stor med at Sp-leder Liv Signe Navarsete har blitt stående alene i regjeringen i kampen for lokalsykehusene, mens SV har foretatt seg lite eller ingenting i saken.

- Det har vært knallharde forhandlinger i flere måneder, og Senterpartiet har stått alene mot Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, sier Navarsete til Nynorsk Pressekontor.

Ifølge Sps folk har SVs ledelse tvert imot stilt seg på helseministerens side i den betente striden. De føler seg latt i stikken av regjeringskollegene.

Tungt nederlag
Gårsdagen ble en tung dag for Navarsete og Sp. Partiet har gått høyt på banen i kampen for å beholde føde- og akuttilbud ved lokalsykehusene, men måtte i går innfinne seg med at de forsterkede fødestuene i Lærdal, Nordfjord og Odda blir lagt ned.

Dermed har partiet gått på en smell i saken partitoppene kalte «Sps Lofoten».

I Senterpartiet rettes raseriet nå ikke bare mot Ap, men også mot SV. Partiet blir beskyldt for å ha sviktet lokalsykehuskampen og latt Sp i stikken i dragkampen om fødetilbudet ved flere av lokalsykehusene på Vestland.

Mens helsepolitisk talsmann Geir Ketil Hansen går fri av kritikken, får SVs ledelse hard kritikk i Sp for sviktende innsats i sykehusstriden.

Vondt blod på Vestlandet
Sps fylkesledere på Vestlandet har lite fint å si om SVs innsats for lokalsykehusene i regjering.

Leder i Møre og Romsdal Sp Ann-Kristin Sørvik er blant dem som er mest kritiske til regjeringspartnerne.
- Det er beklagelig at SV ikke støtter oss, da blir det Ap som sitter med nøkkelen. Hva kan vi egentlig få til, når Ap er størst?

Karen Marie Hjelmeseter i Sogn og Fjordane Sp er enig.
- Det er klart at vi er skuffet. Vi er ikke fornøyd med at det går sånn ut over lokalsykehusene.

- Har SV falt dere i ryggen i sykehussaken?
- Ja, vi har kjempet og kjempet alene i denne saken.

Også i egne rekker hersker det misnøye med SV-ledelsens innsats for lokalsykehusene. Bente Øien Hauge, koordinator for lokalsykehusaksjonen og selv aktiv i SV i hjemkommunen Lærdal, sier hun mener partiet har sviktet kvinner i distriktene.

Smerter i Sps sjel
- SVs ledelse har en overdreven respekt for sentral ekspertise, og lytter for lite til stemmene fra distriktene. Det som nå skjer er i strid med klare vedtak fra SVs fylkeslag i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, sier hun.

Nederlaget i sykehusstriden gjør vondt for Sp, ifølge Kjersti Toppe.
- Når vår regjering svekker fødetilbudet i distriktene, er det ikke bare en enkeltsak, men vedtak som treffer Senterpartiet i vår politiske sjel. Det rammer verdier som er veldig viktige for vårt parti, sier hun til Klassekampen.

Toppe er mest bekymret for konsekvensene for sykehuset i Nordfjordeid, som vil miste ortopedisk avdeling og få fødeavdelingen erstattet av en jordmorstyrt fødestue. Selv om det akuttmedisinske tilbudet skal opprettes og en ruspost skal settes i drift, frykter hun at dette er steg mot avvikling av lokalsykehuset.

- SV vant Lofoten, mens Sp taper sykehuskampen?
- Det er klart det gir stor fallhøyde å gå så høyt ut til forsvar for sykehusene som vi har gjort, men det signaliserer hvor viktig saken er, og kampen vil fortsette i andre distrikter. Det som skjer på Vestlandet skal ikke danne presedens for andre deler av landet, sier Toppe.

Støtter seg på faglige råd
SV-leder Kristin Halvorsen vil ikke gå nærmere inn på hvem som har gjort hva i regjeringen før gårsdagens vedtak, men bedyrer at nedleggelsen av de forsterkede fødestuene er i tråd med faglige råd.

- Diskusjonen om de forsterkede fødestuene er utløst av klare faglige råd fra Helsedirektoratet. Jeg forstår skuffelsen lokalt, men alle kvinner har krav på god fødselsomsorg, sier hun til Klassekampen.

I sine programmer har SV klare formuleringer om at lokalsykehusene skal bestå med føde- og akuttilbud som i dag. Men partiet gjort lite for å følge opp sin egen politikk, hevder sentrale Sp-folk.

Mer sykehusstrid i vente
Kampen om de forsterkede fødestuene er bare det første av mange slag som vil stå i Helse-Norge framover.

På sitt landsmøte satt Sp ned et sykehusutvalg under ledelse av Marit Arnstad som skal utrede alternativer til dagens foretaksmodell. Det er også stor uenighet om innholdet i den omfattende samhandlingsreformen, som skal settes i verk fra årsskiftet.

• Les saken i Klassekampen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar