lørdag 2. april 2011

Nedbygging av fødetilbud: Et ran av pasienter


AFTENPOSTEN - Dette er et ran av pasienter. Nordfjord har blitt skviset ut av eget fylke, seier overjordmor Linda Grotle Hauge ved fødeavdelingen på Nordfjord sykehus til bt.no.

Grotle Hauge, som satt i faggruppen som i sin tid jobbet med fødeplanen for Sogn og Fjordane, har tidligere sagt til Bergens Tidende at hun ville ha fødeavdeling eller ingen ting på Nordfjordeid.
- Jeg står ved det, og registrerer at vi på Eid nå får en jordmorstyrt fødestue vi har sagt vi ikke vil ha.

- Ikke et godt nok faglig tilbud
- Hvorfor er det så sterk motstand mot en slik fødestue?
- Fordi det etter mitt syn ikke er et godt nok faglig tilbud til de fødende. Dette vil bli et tilbud til de friskaste av de friske. Jeg spør meg selv om det slik helsebudsjettene er i dag, er rett å bruke så mye penger på 30 prosent av de gravide. For det er i praksis så mange av Nordfjord-kvinnene som vil føde på Eid når fødeavdelingen er lagt ned.

Linda Grotle Hauge sier en jordmorstyrt fødestue i dag ikke tilfredsstiller krevene kvinnene setter. Hun viser blant annet til at de aller fleste kvinner vil ha tibud om smertelindring, for eksempel epidural. Dette vil ikke kunne bli gitt ved en jordmorstyrt fødestue.
- Mange vil derfor velge vekk alternativet på Eid i utgangspunktet.
Grotle Hauge tror en slik jordmorstyrt fødestove kan bli dyr i drift.
- Det skal være både barselsomsorg og følgetjeneste. Da må vi ansette flere jordmødre. Hvor skal vi hente disse?, spør hun.

- Flau over å være Ap-medlem
- Jeg er svært skuffet over at en helseminister fra Hordaland velger å slukke lyset i Odda, sier Nils Johan Ystanes i Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

I Odda er reaksjonene kraftige på at Regjeringen har vedtatt å omgjøre den forsterkede fødestuen til en jordmorstyrt fødestue. Det betyr at gynekolog eller kirurg ikke vil være i beredskap for å ta hastekeisersnitt. Frykten er at det i neste omgang vil føre til fjerning av den akuttkirurgiske beredskapen og nedlegging av lokalsykehuset.
- Vi er svært skuffet. Vi føler Odda sykehus blir nedlagt i et kompromiss i regjeringen. De gir uttrykk for at de er opptatt av kvalitet, men de kvalitetssikrer ikke sitt eget vedtak. Det er ikke gjort noen ROS-undersøkelse på vedtaket, sier Ystanes. (Risiko- og sårbarhets-undersøkelse, journ. anmerkning).

Isolert av ras
Han viser til at Odda fire ganger i vinter har vært isolert av ras og at Odda-samfunnet ligger langt inne i en fjordarm med to timers reisevei til nærmeste fødeavdeling i Haugesund.
- Jeg er svært skuffet over at Regjeringen er så tydelig på at kompetanse ikke skal være ute i distriktene og at folk som bor der ikke skal ha rett på kvalitet, nærhet og trygghet slik de har i sentrale strøk, sier Ystanes.
Han har selv kjempet for lokalsykehuset i Odda siden 2003.

- Et svik
- Jeg er rett og slett flau over å være Ap-medlem i dag. Det må også være tungt for Sp som har stått på for lokalsykehusene og kompetansearbeidsplasser i distriktene, sier han.
Han tror det vil bli vanskelig å rekruttere fagfolk til Odda sykehus når sykehuset ikke lenger har fullverdige funksjoner. Det kan også bli en utfordring å rekruttere jordmødre til å drive følgetjeneste, mener Ystanes.
- Dette er alvorlig for oss, og vi må nå jobbe for at kirurgi- og akuttberedskap ikke forsvinner. Tar de den og, legger de ned lokalsykehuset vårt for godt. Det er et brudd på Soria moria, og vi opplever det som et svik, sier Ystanes.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar