fredag 1. april 2011

Nedlegging av de forsterkede fødestuene: - Katastrofe for fødende


BERGENS TIDENDE - Med dette tilbudet ser jeg ikke noen god framtid for Odda, sier profilert jordmor.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil redusere fødetilbudet og ha jordmorstyrte fødestuer ved sykehusene i Odda og Nordfjord. Fødeavdelingen på Nordfjordeid blir nedlagt, de fødande må reise til Volda.

Avgjørelsen i den omstridte sykehussaken i Helse Vest ble vedtatt på en regjeringskonferanse torsdag. Regjeringen åpner også for at fødetilbudet kan fortsette som jordmorstyrt fødestue. Den forsterkede fødestuen i Lærdal kan fortsette som jordmorstyrt fødestove, men bare dersom helseforetaket klarer å rekruttere fagfolk.

Ordningen med forsterkede fødestuer blir avviklet. I Helse Vest gjelder dette Odda og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord slått sammen med fødeavdelingen i Volda neste år.

Den forsterkede fødestuen i Odda blir omgjort til jordmorstyrt fødestue.
- Jeg mener at vi har kommet frem til en svært god løsning ivaretar fremtidige behov for befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

- Katastrofe
Jordmor Borzoo Haddadi ved Odda Sykehus er rystet over den endelige beslutningen.
- Fødestuen i Odda er velfungerende avdeling med god kompetanse, men dette fungerer utelukkende takket være vår gynekolog, sier han til bt.no.

- Uten muligheten til både planlagte og akutte keisersnitt er etter min oppfatning rene katastrofen for de fødende i Odda. Bare for noen måneder siden hadde vi to situasjoner som kunne ha gått ille. Dette er noe alle vet.

Jordmoren understreker at han uttaler seg som privatperson, men at han har 25 års erfaring fra både store og små fødeavdelinger i Norge og Sverige.
- Jeg undres om Strøm-Erichsen kunne tenke seg å føde eller la sine døtre føde i en fødestue uten gynekolog og med to timer til nærmeste sykehus?

Veiforholdene rundt Odda er dårlige vinterstid. Rasfaren er stor og de opplever ofte avstengte veier. Flyforholdene er også dårlige.
- Med dette tilbudet ser jeg ikke noen god framtid for Odda, sier han.


- Mindre trygghet
Kjendis-jordmor i Odda Esther Meland fra NRK-serien «Jordmødrene» er for tiden i mammaopermisjon.
- Det er trist at de skal legge ned den forsterkede fødestuen vår. Det gjør det mindre trygt både for de som skal føde og vi som jobber der, sier hun.

I dag er det rundt 70 fødende kvinner i Odda hvert år. Meland mener konsekvensene er at de må sende langt flere fødende til Haugesund.
- Når gynekologen vår har fri, så er vi alle litt mer utrygge og sender flere avgårde til Haugesund, forteller jordmoren.

Meland var selv en av de som ble sendt til Haugesund da hun skulle føde i fjor. Hun ser med bekymring på de akutte situasjonene der hvert minutt teller.
- Det er et stykke til Haugesund, og med akutte situasjoner med store blødninger, kan det bli dramatisk. Jeg har vært med på slike turer, det er ikke noe kjekt.

Hun tror kvinnene i Odda ønsker å føde på hjemstedet.
- Det er trygghet som faller bort når akuttberedskapen tas vekk. Det er ikke en ønskesituasjon å ikke ha gynekolog tilstede, sier hun.

Etter det bt.no kjenner til, skal ikke nåværende gynekolog blir erstattet når han går av med pensjon.

Ikke overrasket
Elin Øyre, avdelingsleder på fødestuen på Odda er ikke overrasket over vedtaket.
- Det kom ikke som noen overraskelse på oss. Jeg er ikke skuffet, dette er som forventet, sier hun til bt.no.

Hun bekrefter at konsekvensene blir flere fødende til Haugesund.
- Det blir en strengere seleksjon av fødende, og antall fødsler i Odda vil gå ned.


- Torpedering
Eli Bjørhusdal fra Jostedal i Luster har vært engasjert i spørsmålet i lang tid. Hun var en av medlemmene i «Jostedalsaksjonen for fødende i Lærdal». Hun opplevde selv at fødeavdelingen i Lærdal ble lagt ned like før hun skulle føde sitt andre barn.

- Jeg reagerer på Strøm-Erichsens torpedering av den politiske debatten ved å skyve faglighet foran seg. Alle vet jo alle at på det helsepolitiske feltet er det svært ulike fagpolitiske oppfatninger.

- Dette er ikke en faglig , men en politisk beslutning. Og den forringer livskvaliteten til oss i området for disse sykehusene, sier hun.

- Dette blir et argument mot å bo i disse områdene, og det trenger vi ikke. - Det er bedre å være ærligere om at dette handler om kroner og øre. Helse Nord har gjort omvendt faglige vurderinger. Strøm-Erichsens fagsyn er i tråd med de politiske vurderingene hennes.

Bjørhusdal reagerer på helseministerens uttalelser torsdag.
- Hun sier «vi tar ikke bort noe» - men fakta er at tar du vekk gynekologene i Odda og Lærdal, og sender gynekologen i Eid til Volda - så tar du bort noen, mener hun.

• Les saken i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar