lørdag 16. juni 2007

Aldri mer feriestengte fødetilbud

Etter all turbulensen rundt årets feriestenging av fødeinstitusjoner og Sylvias inngripen, tror jeg vi kan konkludere følgende:
1) Det blir aldri mer aktuelt for helseforetakene å stenge fødetilbud for å spare penger.
2) Der feriestenging skjer på grunn av bemanningssituasjon/ferieavvikling, må helseforetakene sikre og bekoste følgetjeneste (jordmor og eventuell ekstra ambulanseberedskap?), og de kan ikke skyve disse kostnadene over på kommunene.

Selv om dette ikke hjelper fødekvinnene i sommer er det et løft for svangerskaps-, føde- og barselkvinner i fremtiden. Og det får positive ringvirkninger på flere områder.

Stor takk til kvinnene fra Narvik og andre steder som ikke ga opp kampen! Og takk til Sylvia: bedre sent enn aldri!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar