torsdag 21. juni 2007

Fersk undersøkelse: Avstand til sykehus påvirker leveårene

Foreløpige data fra en undersøkelse som NTNU og Helseøkonomi i Bergen (HEB) har gjennomført, viser at fordelingen av spesialisthelsetjenesten har betydning for sosiale helseulikheter.
- Jeg ønsket å se på om sosiale helseforskjeller kan ha noe å gjøre med tilgangen til spesialisthelsetjenesten, forklarer professor Fredrik Carlsen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, som står bak undersøkelsen. Han har også en bistilling ved HEB.

- Sannsynligheten for å dø før fylte 40 år, minskes betraktelig dersom man vokser opp nærmere enn 200 kilometer fra sykehus, utenfor en storby, i en kommune styrt av KrF - eller at man har modne og utdannede foreldre, sier Carlsen. Han legger til at for enkelte dødsårsaker har man faktisk 40-50 prosent større risiko for å dø ung, hvis man har vokst opp langt unna et sykehus.

- Det er første gang noen har sett på om reiseavstand kan ha noe å si for sosiale helseforskjeller, så resultatene må tolkes med varsomhet. Men så langt viser dataene at reiseavstand har betydning for sosiale helseulikheter, sier Carlsen.

Leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Harald T. Nesvik, kjenner til undersøkelsen, men har ikke lest den. - Vi vet jo at sykehusene ligger i de store byene, og der er også lønnsnivået høyere. Når det er sagt, må en ta funnene alvorlig. Jeg akter iallfall å sette meg inn i undersøkelsen, noe jeg også anbefaler departementet å gjøre, sier Nesvik.

Les mer i Dagens Medisin på nett:
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2007/06/21/avstandtilsykehuspavirkerl/index.xml

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar