lørdag 2. juni 2007

Harstad: Akuttberedskap på lokalsykehuset!

Støtteforeninga for Harstad sykehus arrangerte torsdag 31. mai folkemøte om akuttberedskap og lokalsykehus. På møtet var det hovedinnlegg ved Olav Røise, leder for Traumeutvalgets arbeid og Gunnvald Lindset, regionskontakt for Folkebevegelsen for lokalsykehusene.
I referatet heter det bl.a.: "Salen hadde mange og gode innlegg som vitnet om stort engasjement. Spesielt fikk vår kasserer applaus for sitt flotte engasjerte innlegg. Støtteforeninga fikk også ros for arrangementet og det var stor enighet om at vi må være våken og forsvare fullverdige akuttfunksjoner ved alle lokalsykehusene. Debatten synliggjorde og at det kan være behov for å diskutere Folkebevegelsens standpunkt om å gå i mot hele helsereformen. Henger ting sammen med reformen og må sees i ett, eller må vi konsentrere oss om å sloss mot de verste utslagene av reformen. Vi etterlyser evaluering, men skal ikke evaluering og vurdere om reformen var riktig?"
Mer om møtet her:
http://www.ht.no/incoming/article90039.ece
http://home.no.net/fbygdnes/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar