torsdag 21. juni 2007

Avtale om samhandling i helsesektoren

For den som er syk er det viktigst at en får riktig omsorg og behandling, og at fastlegen og sykehuset har god kommunikasjon. Men samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er i mange tilfelle ikke god nok.

I dag undertegner helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og KS-leder Halvdan Skard en nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet.

Helse- og omsorgsdepartementet har i sin omtale av den nasjonale rammeavtalen pekt på følgende områder der utfordringene er særlig store når det gjelder samarbeid mellom sykehusene og kommunene:
Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg, psykisk helse, forebyggende helsetjenester, rusmiddelområdet, rehabilitering og habilitering + helsetjenester til eldre, barn og unge og til pasienter med kroniske sykdommer, akuttmedisin og tannhelse.

Pressemeldingen fra departementet er her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Samhandlingen-i-helsetjenesten-styrkes--.html?id=473350

og selve avtalen her:
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Omsorgsplan_2015/Nasjonal_rammeavtale_om_samhandling_pa_helse-_og_omsorgsomraadet.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar