lørdag 2. juni 2007

Fylkesråd i Nordland forsvarer lokalsykehustilbud

Fylkesrådet Geir-Ketil Hansen i Nordland har laget høringssak på lokalsykehusrapporten til fylkestinget.
Fylkesrådet poengterer at rapporten ikke sier noe om fødetilbud og at den er uklar på hva som er et lokalsykehus.
Hvis forslaget innebærer at den kirurgiske akuttberedskap ved lokalsykehusene i Nordland blir nedbygd, er dette noe fylkesrådet tar avstand fra. Fylkesrådet vil gjøre det klart overfor helse- og omsorgsdepartementet at alle lokalsykehusene skal ha et fullverdig akutt- og fødetilbud, hvor alle basisfunksjonene er tilgjengelig.

Les mer på Vesterålen Online:
http://www.vol.no/nyhet.asp?F=F&N=18180

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar