onsdag 20. juni 2007

Økonomisk støtte til "Alternativ evaluering av helseforetaksreformen"

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er i gang med et prosjekt for å se på flere sider av helseforetaksreformen. Vi synes ikke at den forskningsbaserte evalueringen som Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt og betalt for fanger opp de problemene som vi erfarer på lokalsykehusene rundt om i landet. På konferansen 3. september (se www.attente.no) vil vi presentere vår alternative evaluering av helseforetaksreformen.

Vi trenger økonomisk støtte for å få gjennomført dette! Kan du hjelpe oss, så er vi veldig takknemlige for det!
Kontakt gjerne koordinator for mer informasjon eller send bidrag til:
Folkebevegelsens konto 3838 13 57497
Adresse: Folkebevegelsen for lokalsykehusene v/kasserer A.S. Mundal, Ljøsne, 6887 Lærdal
Merk innbetalingen "alternativ evaluering".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar