mandag 4. juni 2007

Sonjatun fødestue: Meldte ikke alvorlige feil

Puls på NRK1 i kveld setter søkelys på Sonjatun fødestue. Det viser seg at det har vært flere alvorlige hendelser der, som ikke er innrapportert slik de skal.

Ansvarlig tilsynslege ved fødestuen er professor Pål Øian. Øian har vært faglig premissleverandør for helsemyndighetene i prosessen med omlegging fra fødeavdeling til fødestue og leder i Nasjonalt Råd for fødselsomsorg. Han har både i fagartikler og intervjuer argumentert sterkt for hvor trygt det er å føde på fødestuer. Det er oppsiktsvekkende dersom Øian, slik Puls hevder, har unnlatt å rapportere slik at Helsetilsynet og statistikkene ikke har fått et reelt bilde av forholdene. Det må få konsekvenser.

I følge Puls er noen alvorlige hendelser ikke rapportert i det hele tatt, andre tilfeller har vært mangelfullt rapportert. Det er flere eksempler, bl.a. dette: Under en fødsel i 2004 sviktet gjenopplivingsutstyret på Sonjatun. Øian meldte riktignok inn hendelsen, men på en måte som ikke ga grunnlag for å tro at noe uvanlig hadde skjedd.

Les mer her:
http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.2583588
og her:
http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.2584102

Puls oppfordrer de som har opplevd alvorlige hendelser ved fødestuene til å kontakte Puls-journalist Wenche Lie Giæver: wenche.lie.giaver@nrk.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar