søndag 24. juni 2007

Danmark: Kvalitetsreform vil gå utover pasientbehandling

I vårt naboland i sør er det bekymring for at rapportering og kontroll vil stjele uforholdsmessig mye av tiden til sykehuspersonellet i et land som mangler 1500 sykepleiere og 3500 leger.

Dersom "Den Danske Kvalitetsmodel" blir gjennomført skal sykehuspersonalet følge en modell med 37 forskjellige arbeidsområder som skal kvalitetssikres med 116 standarder og 700 målepunkter. De danske helseregionene advarer om at en så omfattende kontroll vil føre til at leger og sykepleiere kommer til å sitte ved datamaskinen og taste inn evalueringer og data i et slikt omfang at de får mindre tid til å behandle, operere og pleie pasientene.

Les mer i Jyllandsposten på nett:
http://jp.dk/indland/indland_politik/article982287.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar