tirsdag 12. juni 2007

Brustad vil stoppe feriestenging av fødetilbud

Etter all uroen om sommerstenging av fødestuer og fødeavdelinger, har Sylvia uttalt at ingen fødetilbud skal stenges av økonomiske årsaker. Nå sender hun brev til de regionale helseforetakene om dette, og pressemeldingen finner du her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Sommerstengte-fodeinstitusjoner.html?id=472121

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar