onsdag 13. juni 2007

Rå populisme fra Brustad (Pressemelding fra Venstre)

- Helseministeren viser med all tydelighet at hun har liten kunnskap om helsevesenet. Brustad ba helseforetakene i en pressemelding 8. juni om og vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer. Alle med litt kjennskap til bedrifter generelt og helsevesenet spesielt, vet jo at planleggingen av sommerferien har startet for lenge siden, forklarer tidligere sykehusdirektør og helsepolitisk talsmann i Venstre, Gunvald Ludvigsen.

Det har vakt oppsikt og bekymring når sykehus, bl.a. i Lærdal, stenger fødeavdelingene på grunn av ferieavvikling. Dette fikk Brustad til å å sende en pressemelding (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Sommerstengte-fodeinstitusjoner.html?id=472121), der hun ber helseforetakene vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer

Vanskelig å ta Brustad alvorlig
- Det får en til å undre seg. Kommuniserer helseministeren med sykehusene via pressemeldinger, spør Ludvigsen og fortsetter. - Ferien er i realiteten allerede begynt, og ferieaviklingen er jo planlagt. Hadde statsråden ment alvor med sitt budskap måtte hun jo påpekt dette tidligere i vår.

Manglende troverdighet
Signalene fra Brustad har skapt optimisme særlig ved de relativt små fødeinstitusjonene i distriktene. Men til tross for ministerens klare budskap, opprettholder bl.a. Helse Førde sitt sommerstengingsvedtak av fødestuen i Lærdal. Dette har fått Ludvigsen til å sende brev til helseministeren.

- Er statsråden bekvem med at Helse Førde ikke vil endre tidligere vedtak om sommerstenging av den forsterkede fødestuen i Lærdal, og at det ansvarlige helseforetaket neglisjerer de klare føringene om sommeråpne fødeinstitusjoner som statsråden har gitt, skriver han.

Brustad har startet valgkampen
- Poenget er ikke å kritisere helseforetakene som driver langsiktig planlegging, men statsråden for å gi signaler uforsvarlig sent. Det er lett å se at valgkampen har begynt, påpeker Gunvald Ludvigsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar