fredag 12. desember 2008

Budsjettkutt for akuttmottaket i Narvik


OFOTENS TIDENDE Styret i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vedtok ikke uventet administrasjonens forslag til budsjett. Det innebærer blant annet flere innsparinger i Narvik, der innsparingen på 3,6 millioner kroner ved Felles akuttmottak er den største.

Hvordan akuttmottaket skal spare inn har direktør Tor Ingebrigtsen fått i oppgave å finne ut av, - forhåpentligvis i samarbeid med avdelingene i Narvik. Så langt har ikke Narvikmiljøet vært trukket med i planleggingen, og busjettprosessen har vært kritikkverdig. Det uttaler klinikksjef Per Meinich til Nrk Nordland.

Det største åpne spørsmålet nå er hva Narvik kommune bestemmer seg for. Kommunene betaler i dag for fire av de 16 sykepleiestillingene ved akuttmottaket, og det mener UNN er alt for lite. Dette skal det forhandles videre om over nyttår. Dersom kommunen går inn med mer midler, kan driften ved mottaket fortsette omtrent som i dag.

• Les hele saken i Ofotens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar