onsdag 17. desember 2008

Leserinnlegg: Helse Nord raserer sykehustilbudet!

For noen uker siden kunne vi lese i avisene at Helgelandssykehuset skal fjerne 37 sengeplasser neste år, og at dette kan medføre oppsigelser. Sandnessjøen mister 17 senger, Rana 16 og Mosjøen 4 senger. I Mosjøen kommer disse 4 i tillegg til de 10 kirurgiske sengene som allerede er fjernet. Et nytt, hårreisende angrep på tilbudet til befolkningen på Helgeland er i anmarsj. Er det meningen at pasientene etter hvert skal stables oppå hverandre eller plasseres på madrasser på gulvet?

Styreleder i Helgelandssykehuset, Frode Mellemvik, sier at ”Poenget for oss er å jobbe stadig smartere for å få mest mulig ut av hver helsekrone, men uten at tilbud forsvinner.” Denne uttalelsen er både latterlig og arrogant. Uansett hvor smart det jobbes er det nødvendig med både senger og helsepersonell.

Det kommer også fram i oppslaget i HA at det brukes 16-18 mill. mer på ambulanse enn budsjettert, og at de derfor har vært nødt til å legge inn en buffer på 20 mill. for å holde tritt med løpske ambulansekostnader. Ingen stor overraskelse etter at den kirurgiske avdelinga i Mosjøen ble fjernet og pasientene må fraktes til Sandnessjøen eller Mo i Rana. Tar vi for oss resten av Helse Nord ser vi den samme utviklinga.

I fjor ble Harstad og Narvik direkte underlagt Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) gjennom såkalt klinikkorganisering. I høst ble det bestemt at Lofoten og Stokmarknes skal styres fra Bodø. Ingen av disse fire lokalsykehusene har lenger lokal ledelse. Dette skjer på tvers av folkemeningen og fagfolkene i lokalsykehusene.

Det aller siste er at direktør Tor Ingebrigtsen på UNN har foreslått å stenge akuttmottaket ved Narvik sykehus i helgene og om kveldene. Onsdag 10. desember skal styret i UNN behandle forslaget.

Det foregår en systematisk sentralisering og nedbygging av tilbud på lokalsykehusene. I tillegg kuttes det både i stillinger og sengeplasser på alle sykehusene i Helse Nord. Vi er vitne til et system som løper løpsk, og som er i ferd med å rasere det sykehustilbudet som en gang fantes. Hovedansvaret for dette ligger på et bedriftsøkonomisk system som ble innført med sykehusreformen, et økonomistyringssystem som er rene galskapen og såkalt frittstående styrer som sier ja og amen til direktivene fra administrasjonen. Dette systemet må fjernes så fort som mulig!

Det fins pr. i dag ingen stortingspolitikere fra Nordland som forstår alvoret i det som skjer. Det er på tide at de våkner opp av tornerosesøvnen og reagerer. Det trengs et formidabelt folkeopprør for å kaste dette fullstendig feilslåtte systemet på skraphaugen og snu utviklinga til beste for pasienter og ansatte på sykehusene.

Gunnvald Lindset
Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Regionskontakt i Nord-Norge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar