fredag 5. desember 2008

Narvik: Store endringer i 2009


OFOTENS TIDENDE UNN vurderer å legge ned akuttmottaket ved sykehuset i Narvik. Det vil trolig gå ut over legevaktsfunksjonen sykehuset har.

- 2009 blir et spesielt år for Universitetssykehuset i Narvik. Det blir den største omstilling i UNN noensinne, fortalte direktør Tor Ingebrigtsen på et møte med brukerutvalget i går.

Konkret ville han ikke gå i detaljer for de enkelte avdelingene, men på spørsmål fra Dagny Pettersen, som også var invitert til videomøtet, sa han at nedlegging av akuttmottak var et aktuelt tiltak.
- Look to Lofoten, sa han, og mente tydeligvis at dette var gjort her med godt resultat. Det var uansett ikke aktuelt å legge ned akuttmottaket i Harstad, mens hva som skal skje i Narvik utredes nærmere.

- Dette er krise for narviksamfunnet. Vi har et velfungerende akuttmottak som har mange oppgaver hele døgnet. Disse er drillet på alt fra beinbrudd, ruspasienter til store ulykker. Og vi har mange industribedrifter her, der det er stor potensiell ulykkesrisiko, sier Dagny Pettersen.

Akuttmottaket har ca 20 sykepleiestillinger, mens legene som har vakt der kommer fra de ulike avdelingene.

• Les resten av saken - og kommentarene - i Ofotens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar