mandag 8. desember 2008

Åpent brev til helseministeren om akuttmottaket ved Narvik sykehus

Kutt i akuttberedskapen ved Narvik Sykehus

Befolkningen i Ofotregionen er blitt gjort oppmerksom på at direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen foreslår å stenge vårt akuttmottak på kveldstid og i helgene. Jeg synes dette er et respektløst forslag, og et direkte hån mot oss som bor her og sokner til Narvik sykehus.

Tor Ingebrigtsen stilte opp på et folkemøte 16.september her i Narvik, som omhandlet planer for nytt sykehusbygg i Narvik. Her ble innhold drøftet, samt beliggenhet. Jeg synes det er spesielt ille og skuffende at Tor Ingebrigtsen på dette møtet understreket at akuttberedskapen ikke skulle røres – snarere tvert imot...
Han gav et sterkt og positivt inntrykk av at vi ikke hadde noe å frykte, og bla at Aksjonskomiteen for Narvik sykehus med flere nå «kunne senke skuldrene». Etter møtet var det nok mange som følte seg beroliget og så frem imot det å få et nytt sykehusbygg, med et godt innhold.
I ettertid tenker jeg at lovnadene og de flotte ordene ikke hadde noen mening eller betydning. I beste fall håper jeg at direktøren der og da, på folkemøtet trodde på det han selv sa. For oss som nå leser mediaoverskriftene i disse dager er det lett å falle for fristelsen til å tenke at det var ren løgn...

Så spør jeg; Hva tenker Helseministeren om dette? At vi igjen og igjen opplever saker ved våre små lokalsykehus som strider direkte mot Soria Moria-erklæringen.
Det var flere grunner til at de rød-grønne kom til makten ved valget, bla var det nok mange av velgerne som hadde tro på at denne regjeringen ville stå for sine løfter om at vi skal ha gode og velfungerende lokalsykehus.

Det er fryktelig at det skal være en evig kamp for folket å klare å bevare trygge og gode nok tjenester. Senest i vår sto hele vårt lokalsamfunn her i Ofotregionen samlet og kjempet mot sommerstengt fødeavdeling.

Personlig har jeg valgt å melde meg ut av Det Norske Arbeiderparti da jeg ikke lenger kan støtte et parti som ikke tar et oppgjør med «helseforetaksmodellen». Slik jeg ser det er dette en helsepolitikk som strider mot de sosialdemokratiske verdiene som bør ligge til grunn for Aps politikk.
Trussler om stadige nedleggelser og drastiske endringer, som visstnok skal være til «vårt eget beste» er følgene av den helsepolitikken som føres i dag. Det er kroner og ører som teller og bedriftøkonomi som rår.
Helsetjenester til folkets felles beste er blitt underordnet økonomi- og sentraliseringstenking.

Skal det ikke være mulig for folk å få bo i distriktene og i små byer? Jeg kan ikke forstå at det synes å være helt greit at ledere ved helseforetakene får kutte ned på livsviktige funksjoner ved lokalsykehusene.
Dersom man fortsatt ønsker desentralisert bosetning i Norge så må man også gi rom for det, og satse på gode og likeverdige helsetjenester.
Enkelte tjenester kan sentraliseres, men det er uakseptabelt å kutte ved tjenester som fødetilbud og akuttberedskap.

Jeg ber deg Bjarne Håkon Hanssen om at du/dere som er folkevalgte politikere må lytte til befolkningen rundt om i landet: Vi er ikke tjent med, og vi ønsker ikke at vårt Helse-Norge skal drives videre på denne måten.
Min oppfordring er at dere som folkevalgte politikere må ta tilbake makten over helseforetakene, avvikle helseforetaksmodellen, og få Helse-Norge på beina igjen. Det er ikke forseint å snu.

Vi krever at våre lokalsykehus skal kunne tilby oss verdige og trygge tjenester!

Vi krever FULLVERDIG akuttberedskap døgnet rundt, sju dager i uka!


Linker til saken som har vært omtalt i lokalmedia de siste dager:
http://ofotenstidende.no/nyhet.asp?id=5057&fs=1
http://ofotenstidende.no/nyhet.asp?id=5059&fs=1
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article3973797.ece
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article3974456.ece


Med vennlig hilsen
Eva Vassdal
medlem av Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Narvik, 6.desember 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar