fredag 12. desember 2008

Oppland Arbeiderblad: Bedre styring av sykehusene


LEDER I OPPLAND ARBEIDERBLAD Historien til Sykehuset Innlandet viser at det er mulig å nå fram gjennom aksjoner og politisk press.

Flere fylkespolitikere i Oppland stiller seg svært kritiske til at Sykehuset Innlandet tar viktige beslutninger på egen hånd. De er frustrert over at de ikke blir lyttet til, og i realiteten ingen innflytelse har, når strukturelle grep blir tatt. «Politikerne i Oppland må forfatte uttalelser eller gå i fakkeltog» i håp om å nå fram, påpekte Venstres Eivind Brenna under fylkestingets møte tirsdag. Og hadde støtte av flere.

Historien til Sykehuset Innlandet viser at det er mulig å nå fram gjennom aksjoner og politisk press. Men det er styret som skal ta beslutninger. Frustrasjonen som nå kommer til uttrykk knyttes til vedtaket om å samle bryst- og endokrinkirurgi til Hamar, noe også et styremedlem fra Oppland, Ove Skaret, stemte for. Helt på tvers av hva fylkesutvalget og hans eget fylkesparti måtte mene.

Denne konfliktfylte saken viser først og fremst at Ove Skaret har tatt sin rolle som styremedlem på alvor. Han har vurdert saken på selvstendig grunnlag, og stemt for det han tror er best for sykehuset og pasientene i Innlandet. Modig er han også, som ikke har latt seg presse av sterke politiske krefter i eget fylke. Vedtaket er ikke et resultat av håpløs mangelfull politisk innflytelse i systemet, slik enkelte hevder, men et resultat av at et politisk utpekt styremedlem har brukt sin makt i en bestemt retning.

Våre sykehus er styrt av staten. Stortinget legger de økonomiske rammer, mens regjeringen og helseforetakene tar de viktigste strukturelle grep. Ingen styringsmodeller som så langt har vært utprøvd, har fungert spesielt godt. Vi er enig med fylkesordfører Audun Tron i at det ikke er noen løsning å gå tilbake til den gamle organiseringen, og gi fylkeskommunene styringen over sykehusene.

Derimot må det være mulig å finne en enklere og bedre styringsstruktur. Det er verdt å lytte til Høyres forslag om å legge ned de store helseforetakene, og meisle ut en nasjonal helseplan som tydelig viser hvilke oppgaver som skal sentraliseres. «Dette vil gi mer selvstyre til lokale sykehus som bør ledes av profesjonelle styrer», fastslår stortingsrepresentant Olemic Thommessen overfor GD. Det vil trolig tjene pasientene. Men våre lokalt folkevalgte vil da få enda mindre innflytelse.

• Les lederen i Oppland Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar