søndag 21. desember 2008

Vil ha nytt sykehus i Østfold

VG/NTB Det bør bygges nytt sykehus i Østfold, mener styret i Helse Sør-Øst. På torsdagens styremøte ble det vedtatt å gå videre med alternativet om delt løsning mellom Kalnes og Moss.

Dette er den løsningen som Sykehuset Østfold har anbefalt. Ifølge en pressemelding fra Helse Sør-Øst sendes prosjektet til en foreløpig myndighetsvurdering i Helse- og omsorgsdepartementet. Det vil si at departementet gjør en foreløpig vurdering av prosjektet med tanke på kapasitet og økonomi, også låneadgang.

Styret sa samtidig at flere investeringsønsker må vurderes på nytt og ses i sammenheng med andre investeringsønsker i det enkelte sykehusområde.

• Les hele saken i VG ved å klikke her eller på overskrfiten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar