onsdag 10. desember 2008

Molde og Kristiansund: Vil berge barnelegene


ROMSDALS BUDSTIKKE Sjukehuset i Molde må fortsatt ha barneleger. Og Kristiansunds barneavdeling styrkes, mener ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal.

Ei prosjektgruppe nedsatt av Helse Midt-Norge har foreslått to måter å bygge opp barnelegetilbudet til pasientene på. Det mest ytterliggående innebærer at Molde sjukehus blir uten barneleger og at barneavdelinga i Kristiansund blir nedlagt som selvstendig enhet og blir et underbruk under Ålesund sjukehus. Det andre forslaget er at barnelegestillingene i Molde flyttes til Kristiansund sykehus.

Har bedre løsning.
Begge forslagene sier ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal nei til å svelge slik de er presentert.

Medisinsk direktør i Helse Nordmøre og Romsdal, Christian Bjelke, mener det beste for både pasientene og fagmiljøene ved sjukehusa er at Molde sjukehus får to barneleger som kan drive barnepoliklinikken, mens Kristiansund sykehus får fem legespesialister ved barneavdelingen.

• Les mer i Romsdals Budstikke ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar