tirsdag 9. desember 2008

Røros: Vil redusere tilbudet for å bevare sykehuset


ARBEIDETS RETT Direktør Gunnar Bovim ved St. Olavs mener det er fornuftig å redusere tilbudet ved Røros sykehus.

- Jeg vil skape en robust struktur ved Røros sykehus. Da tror jeg det er fornuftig å ha et mindre tilbud og stå han av i stedet for å være truet av nedleggelser hvert bidige år, sier Gunnar Bovim.

- Vil styret i St.Olavs ta hensyn til arbeidsgrupperapporten?
- Jeg tar det for gitt at styret vil vurdere forslagene nøye. Nå er jo rapporten ute til høring. Jeg skal supplere med økonomiske vurderinger før rapporten går videre til styret. - Det er vel modell 2 som er mest aktuell. Den innebærer at sykehuset blir et Distriktsmedisinsk senter (DMS).

Betyr det bort med all kirurgisk aktivitet?
- Nei. Et DMS kan godt ha kirurgisk aktivitet. Jeg er ikke opptatt av semantikk. Jeg vil heller bruke tid på hva sykehuset skal inneholde heller enn hva det skal hete.

- Blir det kirurgisk aktivitet på Røros i framtida?
- Det har jeg ikke lyst til å si noe om nå. Vi er midt i en høringsprosess.

- Dette er vel helsepolitikk på høyt plan? Du opplever at det trekkes i trådene både fra Nord-Trøndelag og Møre. Står du mellom barken og veden?
- Gjør vi ikke alle det? Men vi snakker definitivt om helsepolitikk. Og økonomi. - Det dreier seg om to typer økonomi ved Røros sykehus; hva vi skal gjøre med den bygningsmessige delen og hva vi skal gjøre med det faglige aspektet. St.Olavs går inn i en strategisk prosess til våren hvor vi skal drøfte hvordan helsetjenestene i Sør-Trøndelag skal drives.

• Les resten av saken i Arbeidets Rett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar