mandag 2. november 2009

Åpent brev til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling har forfattet følgende åpne brev til statsråden:

Til
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no


Oslo, 1. november 2009


STOPP NEDLEGGINGEN AV AKER SYKEHUS!

Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus har planer om å legge ned Aker universitetssykehus, noe som har utløst stort engasjement i befolkningen og i politiske miljøer. Folkebevegelsen for lokalsykehusene er skremt over at man vil endre nåværende sykehusstruktur uten å gjennomføre en tilfredsstillende konsekvensutredning.

Vi mener at planene åpenbart er i strid med formuleringen om at ”ingen lokalsykehus skal legges ned” som er slått fast i Soria Moria I og II.

For første gang i historien står vi foran muligheten for at et stort sykehus legges ned uten at det vedtas av noe folkevalgt organ – altså strukturelle endringer utenfor politisk kontroll. Dette er dramatisk og fullstendig i strid med demokratiske prinsipper.

Aker sykehus er i dag lokalsykehus for en befolkning på rundt 180 000 mennesker i Groruddalen og Follo. Mye tyder på at en nedlegging vil medføre utilstrekkelig behandlingskapasitet både ved Ahus og Ullevål sykehus.

Beslutningen som foretaksstyret i Oslo Universitetssykehus HF skal ta, kan få skjebnesvangre følger for sykehustilbudet for store deler av befolkningen både i Oslo, Østlandsområdet og resten av landet i mange år framover.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever derfor at du som helse- og omsorgsminister og øverste politiske ansvarlige, griper inn og stopper nedleggingsprosessen inntil de nødvendige konsekvensutredningene er gjennomført.


Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar