torsdag 19. november 2009

Stovner vil bort fra Ahus og tilbake til Oslo


GRORUDDALEN.NO Et enstemmig bydelsutvalg ber om at Bydel Stovner flyttes fra Ahus og tilbake til Oslo – slik at alle Oslos innbyggere får likeverdige helsetjenester.

– Det er et overordnet prinsipp at vi skal ha likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted, sier bydelsoverlege Johan Torper i Stovner bydel.

Bydel Stovner har – sammen med Bydel Grorud – soknet til Ahus siden 2004. Fra 2011 flyttes også hele Bydel Alnas befolkning etter planen fra Oslo til Ahus.
Bydelsoverlegen legger ikke skjul på at bydelen opplever utfordringer ved å tilhøre et annet sykehus enn størsteparten av byens befolkning.
– Vi har vært tilknyttet Ahus i fem år. Det har rent vann i havet, sier han.

Samhandlingsreform
Torper understreker det hans kollega i Bydel Grorud tidligere har uttrykt i denne avisen – at det er lite hensiktsmessig at Oslo kommune er delt opp i to ulike sykehusområder. Spesielt i forhold til samhandlingsreformen, som vil gjøre samarbeid mellom bydel og sykehus ennå viktigere i fremtiden.
– Så langt har sykehusområdene i liten grad samkjørt sine tjenester. Derfor mener vi en tilbakeføring til Oslo vil være det beste, sier han.
Uavhengig av om bydelens rop om tilbakeføring til Oslo blir hørt eller ikke, oppfordrer bydelspolitikerne til at både bydelen og Ahus tar et felles ansvar for å sikre et optimalt samarbeid mellom de to.
– Vi skal gjøre det beste ut av å være tilknyttet Ahus, sier bydelsdirektør Maria Brattebakke.

Viktig signal
Alle bydelspolitikerne er enige om at det er viktig å si ifra om dette nå.
– Det er viktig at vi sier i fra. Med dette sender vi et signal til Ahus om at de må skjerpe seg, sier SVs gruppeleder Tore Ludt.
– Det er ikke til å komme fra at det er et splitter nytt sykehus med problemer i bøtter og spann, sier Per Opsahl (H).

Alle politikerne var forøvrig strålende fornøyde med arbeidet administrasjonen har gjort i forhold til saksdokumentet.
– Jeg er godt fornøyd med innstillingen, sier BU-leder Karl P. Olsen (Ap).
– Dette er den beste saken jeg noen gang har lest, sier Rana Tariq (H).

Grorud BU i morgen
I slutten av oktober uttalte forøvrig konstituert direktør ved Akershus universitetssykehus, Øyvind Graadal, til denne avisen at han mener Groruddals-bydelene får et godt tilbud ved sykehuset.
– Jeg mener tilbudet ved Ahus er like godt som tilbudet ved Oslo universitetssykehus. Etter det jeg vet om, finnes det heller ikke dokumentasjon på noe annet. Pasientene kan være trygge på at de får god behandling, sa Graadal den gangen.

Når Grorud bydelsutvalg møtes i morgen, torsdag, skal de behandle en liknende sak. Veldig mye tyder på at også de ber om å bli flyttet tilbake til Oslo.

• Les saken på Groruddalen.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar