lørdag 14. november 2009

Statsbudsjettet 2010: LOs merknader

I sine kommentarer til statsbudsjett 2010, om sykehus, sier LO-sekretariatet følgende:
"Presentasjonen av sykehuspolitikken gir også positive signaler. Det er viktig å styrke sykehusene, slik at økonomien kan friskmeldes og hovedfokus rettes mot pasientomsorg. Dessuten er det positivt at regjeringen vil gjennomgå finansieringen av spesialisthelsetjenesten."

• Les LO-sekretariatets enstemmige uttalelse i sin helhet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar