torsdag 12. november 2009

Navarsete: Støtter samhandlingsreformen


KOMMUNAL RAPPORT Kommunalministeren forsikret i dag Stortinget om at hun støtter prinsippet om kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen.

Opposisjonen utfordret i dag kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) på samhandlingsreformen i Stortingets muntlige spørretime. Støtter hun kommunal medfinansiering, som er et hovedgrep i reformen, og står regjeringen samlet bak meldingen Stortinget nå behandler, ville Laila Dåvøy (KrF) vite.

Bakgrunnen var et intervju med Navarsete i Dagens Næringsliv mandag, hvor hun stilte spørsmål ved om en generell medfinansiering kan virke mot sin hensikt.

Ønsker forlik
– Alt jeg sa i det intervjuet står også i stortingsmeldingen om reformen. Prinsippet om kommunal medfinansiering står fast. Det vi må diskutere er innrettingen, slik også regjeringens melding legger opp til, sa Navarsete i Stortinget.

Etterpå gjentok hun det hun har sagt til Kommunal Rapport tidligere:
– Vi må finne finansieringsmodeller som stimulerer kommunene til å forebygge sykehusinnleggelser, sier Navarsete.
Da kan det være aktuelt med en høyere medfinansiering for diagnoser som kan forebygges.

Navarsete forsikret også opposisjonen om at hun ønsker et bredt forlik i Stortinget, og at regjeringen eventuelt vil legge det til grunn når reformen skal konkretiseres.

• Les resten av saken i Kommunal Rapport ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar