onsdag 11. november 2009

Direktøren vil berolige Fagforbundet


Overføringen av pasienter fra Follo og Oslo til Ahus, skal kunne gjennomføres uten at tilbudet svekkes. Det lover Helse Sør-Øst-ledelsen.

Fagforbundet, eller det som heter Fagforbundets koordineringsledd Helse Sør-Øst, har sendt en bekymringsmelding til Helse Sør-Øst.

– Vil være løst
Norges mest moderne sykehus har slitt med kapasitetsproblemer og anstrengt økonomi. Fagforbundet spør om sykehuset er i stand til å utvide opptaksområdet innen utgangen av 2010.
– Helse Sør-Øst er trygg på at innkjøringsproblemene vil være løst i god tid før utvidelsen av opptaksområdet finner sted, skriver adm.dir. Bente Mikkelsen i et tilsvar.

Utfordringer i psykiatri
– Ahus vil ha tilstrekkelig kapasitet når det gjelder somatisk behandling, skriver Mikkelsen.
Utfordringen blir sengekapasitet innenfor sykehuspsykiatrien.
Her må Oslo universitetssykehus og Ahus finne løsninger i fellesskap. For eksempel ved at Ahus drifter deler av sykehuspsykiatrien for sitt opptaksområde, i bygg som i dag ligger under Oslo universitetssykehus.
Helt konkret betyr dette virksomhet i Aker sykehus' lokaler som er foreslått nedlagt.
Arbeidet med å overfør pasienter fra Oslo til Ahus er i gang.

• Les saken i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar