søndag 15. november 2009

Rapport kritisk til Samhandlingsreformen


DAGENS NÆRINGSLIV Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ha et bredt forlik i Stortinget om den nye helsereformen. Det kan bli verst for Senterpartiet.

Bjarne Håkon Hanssen og samhandlingsreformen, som han la frem i juni, sliter for tiden med noe av det samme: Et omdømmeproblem. Hanssen hadde image som en solid sosialdemokrat. Plutselig mener han at PR-rådgivning er verdiskaping. Og samhandlingsreformen virker ikke like solid lenger den heller.

DN omtalte igår en ny rapport bestilt av kommunenes interesseorganisasjon KS. Der kritiseres de økonomiske virkemidlene Hanssen har foreslått.

Regjeringen vil at kommunene skal overta 20 prosent av regningen for spesialisthelsetjenestene. Slik skal de få et økonomisk motiv for å bedre primærhelsetjenesten slik at færre må på sykehus. Konklusjonen i rapporten fra Agenda Implement Consulting Group er at systemet ikke vil virke. Konsulentgruppen mener kommunene må få økonomisk ansvar der kvaliteten på det kommunale tilbudet faktisk betyr noe for bruken av spesialisthelsetjenester, for eksempel tilbudet til personer over 80 år.

Samhandlingsreformen er en av de viktigste sakene som skal behandles i denne stortings-perioden. Lørdag uttalte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i DN at «bred enighet er viktig slik at reformen kan stå seg over tid». Hun inviterer til helseforlik i Stortinget.

Det vil bli krevende. De faglige innvendingene mot løsningene Hanssen valgte, er så tunge at reformen fremstår som halvferdig. Det kan virke som om Hanssen la frem en reform mer basert på magefølelse enn på faglige råd.

• Les resten av saken og kommentarene i Dagens Næringsliv ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar