lørdag 14. november 2009

Statsbudsjettet 2010: LHLs merknader

LHL framhver satsing på rehabilitering og forebygging samt reduksjon av egenandeler som viktige tiltak for å redusere sosiale helseforskjeller.

LHL oversendte sine merknader til statsbudsjettet til Stortingets helse- og omsorgskomité. Notatet, som kunne være på maks to sider, danner grunnlaget for budsjetthøringen i komiteen 10. november. Nedenfor gjengir vi notat i sin helhet.

LHLs hovedkrav: Reduser de sosiale helseforskjellene
LHL mener at de sosiale helseforskjellene i Norge er uakseptable og må utjevnes.
LHL er spesielt opptatt av sosiale helseforskjeller fordi våre sykdomsgrupper, hjerte- og lungesykdommer, viser forskjellig forekomst i ulike sosiale lag og ulike deler av landet. Å utjevne sosiale helseforskjeller handler om tiltak på samfunnsnivå, i forhold til grupper og i forhold til enkeltmennesker.
Satsing på rehabilitering og forebygging samt reduksjon av egenandeler på nødvendige helse- og omsorgstjenester er etter LHLs syn blant de viktigst virkemidler for å redusere de sosiale helseforskjellene.
I dette dokumentet og i høringen 10. november legger vi særlig vekt på rehabilitering.
Når det gjelder forebygging viser vi til våre krav til statsbudsjettet 2010. Vi forutsetter dessuten at vi får muligheter til å spille inn vårt syn på forebygging i det videre arbeidet med Samhandlingsreformen. Når det gjelder egenbetaling viser vi til FFOs merknader.

• Les utdypende kommentarer på LHLs sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar