onsdag 2. mars 2011

Kan sykehusene styres?


LEDER I FÆDRELANDSVENNEN (FVN.NO) 28. FEBRUAR 2011 Arbeiderpartiet har hittil vært det eneste partiet som står bak dagens organisering av sykehusene i fire regionale helseforetak

Nå har tvilen grepet også det største regjeringspartiet. I lørdagsutgaven av Dagens Næringsliv går det fram at flere fylkeslag vil endre dagens struktur.

Ap spriker nå i alle retninger i denne saken. Enkelte fylkesledere vil fjerne alle de regionale helseforetakene og samle hele den politiske makten i Helsedepartementet. Andre vil beholde dagens regionale nivå, men splitte det gigantiske Helse Sør Øst – der også vår landsdel hører med – i tre deler. Det viktige Oslo Ap er i strid med seg selv og vil kjøpe seg tid ved å nedsette en helsekommisjon. Mens fylkesleder Linda Verdal i Vest-Agder er blant dem som forsvarer dagens struktur.

Den interne uenigheten i Ap viser med all tydelighet at vi etter mange år med diskusjoner ennå ikke har funnet den optimale måten å styre sykehusene på. Tidligere var de fylkeskommunenes ansvar. Det innebar mange svakheter, blant annet manglende samordning på tvers av fylkene. Få vil derfor tilbake dit.

I 2002 overtok så staten ansvaret. Forvaltningen av eierskapet ble lagt til fem regionale foretak (senere fire) og 22 helseforetak under disse igjen. En av de viktigste innvendingene mot dette systemet er at ansvaret pulveriseres. Den folkevalgte styringen av et viktig samfunnsområde har forsvunnet i en tilsynelatende bunnløs byråkratisk kvern. Misnøye med struktur og helsetilbud finner ingen klar adresse.

De ulike politiske partiene har ulike modeller for styringen av sykehusene. På et så komplekst område kan ingen påstå å ha funnet den endelige sannhet. En bærekraftig modell må finnes i skjæringspunktet mellom folkevalgt innflytelse og ansvar, desentralisert struktur og nasjonal kontroll med kvalitet og tilbud.

Å finne fram til en struktur som ivaretar alle disse hensynene blir en svært krevende oppgave. Pragmatisme blir et nøkkelord. Det eneste som nå er klart er at dagens helseforetak ikke er svaret på fremtidens utfordringer.

• Les lederen i Fædrelandsvennen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar